სამრეწველო ჩამოსხმა

 • Cast aluminum elbow

  ჩამოსხმული ალუმინის იდაყვი

  მიმოხილვა
  სუფთა ალუმინის ან ალუმინის შენადნობის მზა ხორცი მზადდება სტანდარტული შემადგენლობის თანაფარდობის შესაბამისად, ალუმინის შენადნობში თხევად ან მდნარ მდგომარეობაში ხელოვნური გათბობის შემდეგ და შემდეგ პროფესიონალური ფორმით ან ალუმინის სითხის ან მდნარი ალუმინის შენადნობის შესაბამისი პროცესის ჩაყრა ღრუში, გაცივების შემდეგ შექმნას ალუმინის ნაწილების საჭირო ფორმა.
  ალუმინის ჩამოსხმისას გამოყენებულ ალუმინს ეწოდება: ალუმინის ჩამოსხმა. ალუმინის ჩამოსხმის ჩვეულებრივი მეთოდებია: ქვიშის ჩამოსხმა, კენჭისყრა, დაბალი წნევის ჩამოსხმა, სიზუსტის ჩამოსხმა, მუდმივი ფორმის ჩამოსხმა და ა.შ.
 • Cast aluminum flange sleeve

  ჩამოსხმული ალუმინის ფლანგის ყდის

  მიმოხილვა
  სუფთა ალუმინის ან ალუმინის შენადნობის მზა ხორცი მზადდება სტანდარტული შემადგენლობის თანაფარდობის შესაბამისად, ალუმინის შენადნობში თხევად ან მდნარ მდგომარეობაში ხელოვნური გათბობის შემდეგ და შემდეგ პროფესიონალური ფორმით ან ალუმინის სითხის ან მდნარი ალუმინის შენადნობის შესაბამისი პროცესის ჩაყრა ღრუში, გაცივების შემდეგ შექმნას ალუმინის ნაწილების საჭირო ფორმა.
  ალუმინის ჩამოსხმისას გამოყენებულ ალუმინს ეწოდება: ალუმინის ჩამოსხმა. ალუმინის ჩამოსხმის ჩვეულებრივი მეთოდებია: ქვიშის ჩამოსხმა, კენჭისყრა, დაბალი წნევის ჩამოსხმა, სიზუსტის ჩამოსხმა, მუდმივი ფორმის ჩამოსხმა და ა.შ.
 • Cast aluminum interface

  ჩამოსხმული ალუმინის ინტერფეისი

  მიმოხილვა
  სუფთა ალუმინის ან ალუმინის შენადნობის მზა ხორცი მზადდება სტანდარტული შემადგენლობის თანაფარდობის შესაბამისად, ალუმინის შენადნობში თხევად ან მდნარ მდგომარეობაში ხელოვნური გათბობის შემდეგ და შემდეგ პროფესიონალური ფორმით ან ალუმინის სითხის ან მდნარი ალუმინის შენადნობის შესაბამისი პროცესის ჩაყრა ღრუში, გაცივების შემდეგ შექმნას ალუმინის ნაწილების საჭირო ფორმა.
  ალუმინის ჩამოსხმისას გამოყენებულ ალუმინს ეწოდება: ალუმინის ჩამოსხმა. ალუმინის ჩამოსხმის ჩვეულებრივი მეთოდებია: ქვიშის ჩამოსხმა, კენჭისყრა, დაბალი წნევის ჩამოსხმა, სიზუსტის ჩამოსხმა, მუდმივი ფორმის ჩამოსხმა და ა.შ.
 • Cast aluminum over

  ალუმინის გადაყრა

  მიმოხილვა
  სუფთა ალუმინის ან ალუმინის შენადნობის მზა ხორცი მზადდება სტანდარტული შემადგენლობის თანაფარდობის შესაბამისად, ალუმინის შენადნობში თხევად ან მდნარ მდგომარეობაში ხელოვნური გათბობის შემდეგ და შემდეგ პროფესიონალური ფორმით ან ალუმინის სითხის ან მდნარი ალუმინის შენადნობის შესაბამისი პროცესის ჩაყრა ღრუში, გაცივების შემდეგ შექმნას ალუმინის ნაწილების საჭირო ფორმა.
  ალუმინის ჩამოსხმისას გამოყენებულ ალუმინს ეწოდება: ალუმინის ჩამოსხმა. ალუმინის ჩამოსხმის ჩვეულებრივი მეთოდებია: ქვიშის ჩამოსხმა, კენჭისყრა, დაბალი წნევის ჩამოსხმა, სიზუსტის ჩამოსხმა, მუდმივი ფორმის ჩამოსხმა და ა.შ.
 • Cast aluminum radiator

  ჩამოსხმული ალუმინის რადიატორი

  მიმოხილვა
  სუფთა ალუმინის ან ალუმინის შენადნობის მზა ხორცი მზადდება სტანდარტული შემადგენლობის თანაფარდობის შესაბამისად, ალუმინის შენადნობში თხევად ან მდნარ მდგომარეობაში ხელოვნური გათბობის შემდეგ და შემდეგ პროფესიონალური ფორმით ან ალუმინის სითხის ან მდნარი ალუმინის შენადნობის შესაბამისი პროცესის ჩაყრა ღრუში, გაცივების შემდეგ შექმნას ალუმინის ნაწილების საჭირო ფორმა.
  ალუმინის ჩამოსხმისას გამოყენებულ ალუმინს ეწოდება: ალუმინის ჩამოსხმა. ალუმინის ჩამოსხმის ჩვეულებრივი მეთოდებია: ქვიშის ჩამოსხმა, კენჭისყრა, დაბალი წნევის ჩამოსხმა, სიზუსტის ჩამოსხმა, მუდმივი ფორმის ჩამოსხმა და ა.შ.
 • Cast iron conical gear

  თუჯის კონუსური მექანიზმი

  თუჯის არის შენადნობი, რომელიც შედგება ძირითადად რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმისგან.
  ამ შენადნობებში ნახშირბადის შემცველობა აჭარბებს იმ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება შეინარჩუნონ აუსტენიტის მყარ ხსნარში ევტექტიკური ტემპერატურის პირობებში.
  თუჯი არის რკინა-ნახშირბადის შენადნობი, ნახშირბადის შემცველობა 2,11% -ზე მეტია (ზოგადად 2,5 ~ 4%). ეს არის მრავალ ელემენტის შენადნობი რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებით და შეიცავს მეტ მანგანუმს, გოგირდს, ფოსფორს ნახშირბადოვანი ფოლადის გარდა სხვა მინარევებისაგან. ზოგჯერ თუჯის ან ფიზიკური, ქიმიური თვისებების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად, ასევე დაამატეთ შენადნობის ელემენტები, შენადნობი თუჯი.
  ჯერ კიდევ ძვ.წ. მეექვსე საუკუნის ასაკში, ჩინეთმა დაიწყო თუჯის გამოყენება, ვიდრე ევროპული ქვეყნები თითქმის ორი ათასი წლით ადრე. თუჯის კვლავ რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალა სამრეწველო წარმოებაში.
  თუჯის შემადგენლობაში არსებული ნახშირბადის ფორმის მიხედვით, თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. თეთრი თუჯის გარდა ფერიტში ხსნადი რამდენიმე, ნახშირბადის დანარჩენი ნაწილი ცემენტიტის სახით არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის ვერცხლისფერი თეთრი, ე.წ. თეთრი თუჯი. თეთრი თუჯის ძირითადად გამოიყენება როგორც ნედლეული ფოლადის წარმოებისთვის და ცარიელი თუთიის შესაქმნელად.
  2. ნაცრისფერი თუჯის ნახშირბადი ფანტელი გრაფიტის მთლიანი ან უმეტესი ნაწილი არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის მუქი ნაცრისფერი, ე.წ. ნაცრისფერი თუჯის.
  3. კანაფის თუჯის ნახშირბადის ნაწილი არსებობს გრაფიტის სახით, რომელიც მსგავსია ნაცრისფერი თუჯის. მეორე ნაწილი არის თეთრი ცემენტის მსგავსი უფასო ცემენტის ფორმა. მოტეხილობაში შავი და თეთრი ორმო, კანაფის თუჯის. ამ ტიპის თუჯის ასევე აქვს უფრო დიდი სიმტკიცე და მტვრევადობა, ამიტომ იშვიათად გამოიყენება ინდუსტრიაში.
  თუჯის თუჯის სხვადასხვა გრაფიტის მორფოლოგიის მიხედვით თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. ნაცრისფერი თუჯის გრაფიტი არის ფანტელი.
  2. დამუშავებული თუჯის გრაფიტი ფლოქილენტურია. იგი მიიღება გარკვეული თუჯისგან დიდი ხნის განმავლობაში მაღალ ტემპერატურაზე ანელების შემდეგ. მისი მექანიკური თვისებები (განსაკუთრებით სიმტკიცე და პლასტიურობა) უფრო მაღალია, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯი, ამიტომ მას ჩვეულებრივ უწოდებენ დამუშავება თუჯის.
  3. კვანძოვანი თუჯის გრაფიტი არის სფერული. იგი მიიღება სპეროიდული დამუშავებით, მდნარი რკინის ჩამოსხმის წინ. ამ ტიპის თუჯის არა მხოლოდ აქვს მაღალი მექანიკური თვისებები, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯის და დამუშავებული თუჯის, არამედ აქვს უფრო მარტივი წარმოების პროცესი, ვიდრე დამუშავება თუჯის. უფრო მეტიც, მისი მექანიკური თვისებები შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს თერმული დამუშავების საშუალებით, ამიტომ იგი სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში.
 • Cast iron coated sand shell

  თუჯის დაფარული ქვიშის გარსი

  თუჯის არის შენადნობი, რომელიც შედგება ძირითადად რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმისგან.
  ამ შენადნობებში ნახშირბადის შემცველობა აჭარბებს იმ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება შეინარჩუნონ აუსტენიტის მყარ ხსნარში ევტექტიკური ტემპერატურის პირობებში.
  თუჯი არის რკინა-ნახშირბადის შენადნობი, ნახშირბადის შემცველობა 2,11% -ზე მეტია (ზოგადად 2,5 ~ 4%). ეს არის მრავალ ელემენტის შენადნობი რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებით და შეიცავს მეტ მანგანუმს, გოგირდს, ფოსფორს ნახშირბადოვანი ფოლადის გარდა სხვა მინარევებისაგან. ზოგჯერ თუჯის ან ფიზიკური, ქიმიური თვისებების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად, ასევე დაამატეთ შენადნობის ელემენტები, შენადნობი თუჯი.
  ჯერ კიდევ ძვ.წ. მეექვსე საუკუნის ასაკში, ჩინეთმა დაიწყო თუჯის გამოყენება, ვიდრე ევროპული ქვეყნები თითქმის ორი ათასი წლით ადრე. თუჯის კვლავ რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალა სამრეწველო წარმოებაში.
  თუჯის შემადგენლობაში არსებული ნახშირბადის ფორმის მიხედვით, თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. თეთრი თუჯის გარდა ფერიტში ხსნადი რამდენიმე, ნახშირბადის დანარჩენი ნაწილი ცემენტიტის სახით არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის ვერცხლისფერი თეთრი, ე.წ. თეთრი თუჯი. თეთრი თუჯის ძირითადად გამოიყენება როგორც ნედლეული ფოლადის წარმოებისთვის და ცარიელი თუთიის შესაქმნელად.
  2. ნაცრისფერი თუჯის ნახშირბადი ფანტელი გრაფიტის მთლიანი ან უმეტესი ნაწილი არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის მუქი ნაცრისფერი, ე.წ. ნაცრისფერი თუჯის.
  3. კანაფის თუჯის ნახშირბადის ნაწილი არსებობს გრაფიტის სახით, რომელიც მსგავსია ნაცრისფერი თუჯის. მეორე ნაწილი არის თეთრი ცემენტის მსგავსი უფასო ცემენტის ფორმა. მოტეხილობაში შავი და თეთრი ორმო, კანაფის თუჯის. ამ ტიპის თუჯის ასევე აქვს უფრო დიდი სიმტკიცე და მტვრევადობა, ამიტომ იშვიათად გამოიყენება ინდუსტრიაში.
  თუჯის თუჯის სხვადასხვა გრაფიტის მორფოლოგიის მიხედვით თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. ნაცრისფერი თუჯის გრაფიტი არის ფანტელი.
  2. დამუშავებული თუჯის გრაფიტი ფლოქილენტურია. იგი მიიღება გარკვეული თუჯისგან დიდი ხნის განმავლობაში მაღალ ტემპერატურაზე ანელების შემდეგ. მისი მექანიკური თვისებები (განსაკუთრებით სიმტკიცე და პლასტიურობა) უფრო მაღალია, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯი, ამიტომ მას ჩვეულებრივ უწოდებენ დამუშავება თუჯის.
  3. კვანძოვანი თუჯის გრაფიტი არის სფერული. იგი მიიღება სპეროიდული დამუშავებით, მდნარი რკინის ჩამოსხმის წინ. ამ ტიპის თუჯის არა მხოლოდ აქვს მაღალი მექანიკური თვისებები, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯის და დამუშავებული თუჯის, არამედ აქვს უფრო მარტივი წარმოების პროცესი, ვიდრე დამუშავება თუჯის. უფრო მეტიც, მისი მექანიკური თვისებები შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს თერმული დამუშავების საშუალებით, ამიტომ იგი სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში.
 • Cast iron plate

  თუჯის ფირფიტა

  თუჯის არის შენადნობი, რომელიც შედგება ძირითადად რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმისგან.
  ამ შენადნობებში ნახშირბადის შემცველობა აჭარბებს იმ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება შეინარჩუნონ აუსტენიტის მყარ ხსნარში ევტექტიკური ტემპერატურის პირობებში.
  თუჯი არის რკინა-ნახშირბადის შენადნობი, ნახშირბადის შემცველობა 2,11% -ზე მეტია (ზოგადად 2,5 ~ 4%). ეს არის მრავალ ელემენტის შენადნობი რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებით და შეიცავს მეტ მანგანუმს, გოგირდს, ფოსფორს ნახშირბადოვანი ფოლადის გარდა სხვა მინარევებისაგან. ზოგჯერ თუჯის ან ფიზიკური, ქიმიური თვისებების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად, ასევე დაამატეთ შენადნობის ელემენტები, შენადნობი თუჯი.
  ჯერ კიდევ ძვ.წ. მეექვსე საუკუნის ასაკში, ჩინეთმა დაიწყო თუჯის გამოყენება, ვიდრე ევროპული ქვეყნები თითქმის ორი ათასი წლით ადრე. თუჯის კვლავ რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალა სამრეწველო წარმოებაში.
  თუჯის შემადგენლობაში არსებული ნახშირბადის ფორმის მიხედვით, თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. თეთრი თუჯის გარდა ფერიტში ხსნადი რამდენიმე, ნახშირბადის დანარჩენი ნაწილი ცემენტიტის სახით არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის ვერცხლისფერი თეთრი, ე.წ. თეთრი თუჯი. თეთრი თუჯის ძირითადად გამოიყენება როგორც ნედლეული ფოლადის წარმოებისთვის და ცარიელი თუთიის შესაქმნელად.
  2. ნაცრისფერი თუჯის ნახშირბადი ფანტელი გრაფიტის მთლიანი ან უმეტესი ნაწილი არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის მუქი ნაცრისფერი, ე.წ. ნაცრისფერი თუჯის.
  3. კანაფის თუჯის ნახშირბადის ნაწილი არსებობს გრაფიტის სახით, რომელიც მსგავსია ნაცრისფერი თუჯის. მეორე ნაწილი არის თეთრი ცემენტის მსგავსი უფასო ცემენტის ფორმა. მოტეხილობაში შავი და თეთრი ორმო, კანაფის თუჯის. ამ ტიპის თუჯის ასევე აქვს უფრო დიდი სიმტკიცე და მტვრევადობა, ამიტომ იშვიათად გამოიყენება ინდუსტრიაში.
  თუჯის თუჯის სხვადასხვა გრაფიტის მორფოლოგიის მიხედვით თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. ნაცრისფერი თუჯის გრაფიტი არის ფანტელი.
  2. დამუშავებული თუჯის გრაფიტი ფლოქილენტურია. იგი მიიღება გარკვეული თუჯისგან დიდი ხნის განმავლობაში მაღალ ტემპერატურაზე ანელების შემდეგ. მისი მექანიკური თვისებები (განსაკუთრებით სიმტკიცე და პლასტიურობა) უფრო მაღალია, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯი, ამიტომ მას ჩვეულებრივ უწოდებენ დამუშავება თუჯის.
  3. კვანძოვანი თუჯის გრაფიტი არის სფერული. იგი მიიღება სპეროიდული დამუშავებით, მდნარი რკინის ჩამოსხმის წინ. ამ ტიპის თუჯის არა მხოლოდ აქვს მაღალი მექანიკური თვისებები, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯის და დამუშავებული თუჯის, არამედ აქვს უფრო მარტივი წარმოების პროცესი, ვიდრე დამუშავება თუჯის. უფრო მეტიც, მისი მექანიკური თვისებები შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს თერმული დამუშავების საშუალებით, ამიტომ იგი სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში.
 • Cast iron buckle

  თუჯის ბალთა

  თუჯის არის შენადნობი, რომელიც შედგება ძირითადად რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმისგან.
  ამ შენადნობებში ნახშირბადის შემცველობა აჭარბებს იმ რაოდენობას, რომელიც შეიძლება შეინარჩუნონ აუსტენიტის მყარ ხსნარში ევტექტიკური ტემპერატურის პირობებში.
  თუჯი არის რკინა-ნახშირბადის შენადნობი, ნახშირბადის შემცველობა 2,11% -ზე მეტია (ზოგადად 2,5 ~ 4%). ეს არის მრავალ ელემენტის შენადნობი რკინის, ნახშირბადის და სილიციუმის ძირითადი შემადგენელი ელემენტებით და შეიცავს მეტ მანგანუმს, გოგირდს, ფოსფორს ნახშირბადოვანი ფოლადის გარდა სხვა მინარევებისაგან. ზოგჯერ თუჯის ან ფიზიკური, ქიმიური თვისებების მექანიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად, ასევე დაამატეთ შენადნობის ელემენტები, შენადნობი თუჯი.
  ჯერ კიდევ ძვ.წ. მეექვსე საუკუნის ასაკში, ჩინეთმა დაიწყო თუჯის გამოყენება, ვიდრე ევროპული ქვეყნები თითქმის ორი ათასი წლით ადრე. თუჯის კვლავ რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალა სამრეწველო წარმოებაში.
  თუჯის შემადგენლობაში არსებული ნახშირბადის ფორმის მიხედვით, თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. თეთრი თუჯის გარდა ფერიტში ხსნადი რამდენიმე, ნახშირბადის დანარჩენი ნაწილი ცემენტიტის სახით არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის ვერცხლისფერი თეთრი, ე.წ. თეთრი თუჯი. თეთრი თუჯის ძირითადად გამოიყენება როგორც ნედლეული ფოლადის წარმოებისთვის და ცარიელი თუთიის შესაქმნელად.
  2. ნაცრისფერი თუჯის ნახშირბადი ფანტელი გრაფიტის მთლიანი ან უმეტესი ნაწილი არსებობს თუჯში, მისი მოტეხილობა არის მუქი ნაცრისფერი, ე.წ. ნაცრისფერი თუჯის.
  3. კანაფის თუჯის ნახშირბადის ნაწილი არსებობს გრაფიტის სახით, რომელიც მსგავსია ნაცრისფერი თუჯის. მეორე ნაწილი არის თეთრი ცემენტის მსგავსი უფასო ცემენტის ფორმა. მოტეხილობაში შავი და თეთრი ორმო, კანაფის თუჯის. ამ ტიპის თუჯის ასევე აქვს უფრო დიდი სიმტკიცე და მტვრევადობა, ამიტომ იშვიათად გამოიყენება ინდუსტრიაში.
  თუჯის თუჯის სხვადასხვა გრაფიტის მორფოლოგიის მიხედვით თუჯის შეიძლება დაიყოს
  1. ნაცრისფერი თუჯის გრაფიტი არის ფანტელი.
  2. დამუშავებული თუჯის გრაფიტი ფლოქილენტურია. იგი მიიღება გარკვეული თუჯისგან დიდი ხნის განმავლობაში მაღალ ტემპერატურაზე ანელების შემდეგ. მისი მექანიკური თვისებები (განსაკუთრებით სიმტკიცე და პლასტიურობა) უფრო მაღალია, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯი, ამიტომ მას ჩვეულებრივ უწოდებენ დამუშავება თუჯის.
  3. კვანძოვანი თუჯის გრაფიტი არის სფერული. იგი მიიღება სპეროიდული დამუშავებით, მდნარი რკინის ჩამოსხმის წინ. ამ ტიპის თუჯის არა მხოლოდ აქვს მაღალი მექანიკური თვისებები, ვიდრე ნაცრისფერი თუჯის და დამუშავებული თუჯის, არამედ აქვს უფრო მარტივი წარმოების პროცესი, ვიდრე დამუშავება თუჯის. უფრო მეტიც, მისი მექანიკური თვისებები შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს თერმული დამუშავების საშუალებით, ამიტომ იგი სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება წარმოებაში.
123456 შემდეგი> >> გვერდი 1/18